Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-18: Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

RK-37-2020-18.pdf, RK-37-2020-18pr01.pdf , RK-37-2020-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-37-2020-18
Název Souhlas s uzavřením dvou smluv o výpůjčkách - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dvou smluv o výpůjčce movitých věcí.

Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí mimo NPÚ (viz RK-37-2020-18, př. 1). V zámecké expozici Valdštejnové na Třebíči je již od roku 2013 instalován soubor nábytku a na straně třebíčského muzea je zájem o pokračování této výpůjčky. Ačkoliv předměty výpůjčky jsou totožné, zaslal půjčitel, kterým je Národní památkový ústav, novou smlouvu s výpůjční dobou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, ve které rozepsal stolek s grafickým listem na dvě samostatné položky.

Dále má rovněž od roku 2013 Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace vypůjčen soubor obrazů, kterými doplňuje expozice na své pobočce v Moravských Budějovicích. Protože tyto expozice procházejí v současné době rekonstrukcí, byla připravena pouze roční smlouva o výpůjčce (viz RK-37-2020-18, př. 2), která prodlouží stávající výpůjčku, během které dojde v průběhu roku 2021 k výběru obrazů do nových expozic. I zde se jedná o totožné předměty, jen došlo ze strany půjčitele k rozepsání vypůjčeného mobiliáře na obrazy a rámy zvlášť (inventární číslo je rozepsáno na a, b).

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením smluv dle materiálů RK-37-2020-18, př. 1 a RK-37-2020-18, př. 2. Výpůjčky kulturního mobiliáře ze státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smluv dle materiálů RK-37-2020-18, př. 1 a RK-37-2020-18, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz