Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-21: Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina

RK-37-2020-21.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-37-2020-21
Název Jmenování zástupců Kraje Vysočina v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o jmenování nového zástupce Kraje Vysočina do Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina (dál jen TPZ ) a jeho náhradníka.

Dne 21. 6. 2016 usnesením č. 0350/04/2016/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o spolupráci, na základě které bude fungovat tzv. Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina. TPZ je dle dohody tvořen 2 úrovněmi spolupráce - Radou paktu a Výkonným výborem paktu. Dle dohody o spolupráci každá ze stran dohody jmenuje do každé ze dvou úrovní svého zástupce včetně jeho náhradníka.

Usnesením č. 1187/22/2016/RK ze dne 22. 6. 2016 Rada Kraje Vysočina jmenovala své zástupce do těchto struktur („Rada kraje jmenuje Ing. Bc. Martina Hyského členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a Ing. Janu Fialovou jeho náhradnicí; doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D. členkou Výkonného výboru Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a Ing. Ivonu Hájkovou, její náhradnicí).

Usnesením č. 2151/40/2016/RK ze dne 6. 12. 2016 byl nově členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina jmenován Mgr. Pavel Pacal („Rada kraje ruší jmenování Ing. Bc. Martina Hyského členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina; jmenuje Mgr. Pavla Pacala členem Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina za Kraj Vysočina“).

V souvislosti s volbou nové Rady Kraje Vysočina učiněnou dne 18. 11. 2020 je vhodné provést jmenování nového zástupce Kraje Vysočina do Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a jeho náhradníka. Zástupce Výkonného výboru Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a jeho náhradník zůstávají beze změny.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) navrhuje radě kraje zrušit jmenování Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina v Radě paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a Ing. Jany Fialové jeho náhradnicí a jmenovat Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupkyni Kraje Vysočina v Radě paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a RNDr. Jana Břížďalu jejím náhradníkem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala jako zástupce Kraje Vysočina v Radě paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a Ing. Jany Fialové jeho náhradnicí;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou jako zástupkyni Kraje Vysočina do Rady paktu Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a RNDr. Jana Břížďalu jejím náhradníkem.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz