Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-32: Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

RK-37-2020-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-37-2020-32
Název Návrh na zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se návrh na zařazení nové akce v nutnosti řešit nastalý havarijní stav do kapitoly Nemovitý majetek.

Dne 25. 11. 2020 byla odboru majetkovému nahlášena havárie topení na odloučeném pracovišti SOŠ, SOU a ZŠ Třešť v ulici Tovární 404 v Třešti, kde je zajišťována odborná výuka truhlářských oborů. Neprodleně byla provedena prohlídka na místě samém za přítomnosti pracovníků školy a přizvané odborné topenářské firmy. Bylo zjištěno, že stávající litinový kotel na pevná paliva je provozu neschopný a oprava není možná z důvodu nemožnosti sehnat náhradní díly (litinové články).

Návrh řešení

OM navrhuje neprodleně zahájit projektové práce na rekonstrukci otopné soustavy a plynofikaci odloučeného pracoviště truhlářů v ulici Tovární v Třešti a následně provést rekonstrukci celé otopné soustavy, která v současné době využívá jako topné medium páru.

Pro zahájení předprojektových a projektových prací je nutné rozhodnout o zařazení nové akce "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární", do rozpočtu kraje.

Finanční krytí nově zařazené akce bude možné zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým postupem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "SOŠ, SOU a ZŠ Třešť- Havárie topné soustavy ul. Tovární " do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový
Termín 18. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz