Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-37: Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství

RK-37-2020-37.pdf, RK-37-2020-37pr01.pdf , RK-37-2020-37pr02.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-37-2020-37
Název Návrh na zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
Zpracoval R. Janů
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se návrh na zařazení nové akce v nutnosti řešit nastalý havarijní stav do kapitoly Nemovitý majetek.

V podlaze kmenové učebny G12 v přízemí budovy gymnázia se objevil několikacentimetrový propad o ploše zhruba 1 m2. Z bezpečnostních důvodů vedení školy vyloučilo místnost z provozu a za účasti projektanta provedlo do podlahy sondu. Sonda ukázala, že podlaha je provedena na dřevěných trámech, které z důvodů vlhka a hniloby ztrácí svoji pevnost. Oprava znamená výměnu konstrukce podlahy.

Návrh řešení

OM navrhuje řešit havárii vybouráním podlahových konstrukcí a provést konstrukci novou s řádnou izolací proti vodě a zateplením. Předpokládaná cena je 400 000 Kč.

Pro neprodlené zahájení projektových prací a následnou dodávku stavebních prací je nutné rozhodnout o zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství. Finanční krytí nově zařazené akce bude možné zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o zařazení nové akce "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým postupem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit novou akci "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. - Havárie podlahy učebny G12" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.

Odpovědnost Odbor ekonomický (18. 12. 2020), Odbor majetkový (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz