Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-43: Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020

RK-37-2020-43.pdf, RK-37-2020-43pr01.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-37-2020-43
Název Věcný dar pro účastníky Smart Health Hackathon Prague 2020
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je dlouhodobým partnerem mezinárodních ICT hackathonů, které organizuje společnost Instane Business Ideas s.r.o. (více na www.ceehacks.com). Tyto hackathony jsou mezinárodní inovativní ICT soutěže, do kterých se přihlašují týmy mladých studentů, startupů a specialistů, aby během omezeného času (většinou 2-3 dnů) navrhli řešení vybraného problému. Nápady a projekty pak soutěží o hodnotné ceny. Vedle toho mají hackathony velký benefit v získávání nových informací a znalostí od mentorů (většinou firemních ICT specialistů), kteří hackathon koordinují. V listopadu 2020 se konal Smart Health Hackathon Prague 2020, do kterého se přihlásily týmy z celého světa (např. ČR, USA, Indie, Namibie, Portugalsko). Téma této akce, která proběhla kompletně on-line, byly inovace ve zdravotnictví - největším partnerem hackathonu byl pražský IKEM.

Odbor informatiky je v pravidelném kontaktu se studenty a studentkami krajských středních škol, kteří se zajímají o moderní technologie. 2 studenti z krajských průmyslových škol se po  obdržení informace o hackathonu dohodli se studentkou pražské medicíny, vytvořili soutěžní tým a do hackathonu se přihlásili. Během konání hackathonu nejenže bez předchozí přípravy vytvořili funkční model mobilní aplikace na počítání dávkování inzulinu a heparinu, ale v konkurenci 40 týmů většinou vysokoškoláků z celého světa se jejich projekt umístil na 15. místě v celkovém hodnocení.

Po dohodě s radním kraje pro oblast školství a informačních technologií navrhujeme radě kraje schválit pro tyto 3 účastníky hackathonu věcný dar - dárkový poukaz Alza v hodnotě 2000 Kč pro každého člena týmu.

Zbývá ještě doplnit informaci, že účast na hackathonu bude v nejbližších týdnech představena krajským středoškolákům i jejich učitelům, aby i ostatní studenti a studentky měli zájem zúčastnit se nadcházejících mezinárodních hackathonů, které budou organizovány v roce 2021.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit pro každého účastníka týmu dle přílohy 1 tohoto materiálu v soutěži Smart Health Hackathon Prague 2020 věcný dar - dárkový poukaz Alza v hodnotě 2000 Kč. 

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k materiálu připomínky

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-37-2020-43, př. 1

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz