Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-58: Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-37-2020-58.pdf, RK-37-2020-58pr01.pdf , RK-37-2020-58pr02.pdf , RK-37-2020-58pr03.pdf , RK-37-2020-58pr04.pdf , RK-37-2020-58pr05.pdf , RK-37-2020-58pr06.pdf , RK-37-2020-58pr07.pdf , RK-37-2020-58pr08.pdf , RK-37-2020-58pr09.pdf , RK-37-2020-58pr10.pdf , RK-37-2020-58pr11.pdf , RK-37-2020-58pr12.pdf , RK-37-2020-58pr13.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-37-2020-58
Název Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 13
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

 • peněžního účelového daru od SPOKAR nadačního fondu v celkové výši 105 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 1;
 • peněžního účelového daru od Adélka a.s. v celkové výši 10 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 2;
 • peněžního účelového daru od Ing. Josef Bína v celkové výši 5 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 3;
 • peněžního účelového daru od ETIKO Pelhřimov s.r.o. v celkové výši 2 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 4;
 • peněžního účelového daru od Interier Vysočina, s.r.o. v celkové výši 2 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 5;
 • peněžního účelového daru od Spojené kartáčovny a.s. v celkové výši 10 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 6;
 • peněžního účelového daru od KING SPAS s.r.o. v celkové výši 10 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 7;
 • peněžního účelového daru od KSB spol. s r.o. v celkové výši 3 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 8;
 • peněžního účelového daru od fyzické osoby v celkové výši 5 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 9;
 • peněžního účelového daru od SWIETELSKY stavební s.r.o. v celkové výši 30 369 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 10;
 • peněžního účelového daru od Ondřej Vachta v celkové výši 30 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 11;
 • věcného daru od YVES ROCHER spol. s r.o. v celkové hodnotě 16 293,75 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 12;
 • peněžního účelového daru od fyzické osoby v celkové výši 5 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-58, př. 13.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary a věcný dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-37-2020-58, př. 1, RK-37-2020-58, př. 2, RK-37-2020-58, př. 3, RK-37-2020-58, př. 4, RK-37-2020-58, př. 5, RK-37-2020-58, př. 6, RK-37-2020-58, př. 7, RK-37-2020-58, př. 8, RK-37-2020-58, př. 9, RK-37-2020-58, př. 10, RK-37-2020-58, př. 11, RK-37-2020-58, př. 12 a RK-37-2020-58, př. 13. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2020-58, př. 1, RK-37-2020-58, př. 2, RK-37-2020-58, př. 3, RK-37-2020-58, př. 4, RK-37-2020-58, př. 5, RK-37-2020-58, př. 6, RK-37-2020-58, př. 7, RK-37-2020-58, př. 8, RK-37-2020-58, př. 9, RK-37-2020-58, př. 10, RK-37-2020-58, př. 11, RK-37-2020-58, př. 12RK-37-2020-58, př. 13.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 28. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz