Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-69: Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-37-2020-69.pdf, RK-37-2020-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-37-2020-69
Název Stanovení platu řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Charvátová, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz