Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-73: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč

RK-37-2020-73.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-37-2020-73
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Střední školy stavební Třebíč (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 15. 7. 2019 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o  Konvektomat OTIS inventární číslo 900084, rok pořízení 2005, pořizovací cena 299 414 Kč, zůstatková cena 74 774,50 Kč.

Konvektomat byl využíván ve školní jídelně – výdejna v areálu Demlova. Po opuštění budovy a po přestěhování konvektomatu do objektu Manželů Curieových bylo zjištěno, že není funkční. Dle vyjádření odborné firmy není oprava možná, protože výrobce již nedodává potřebné náhradní díly. Byl nabídnut prostřednictvím Portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina. Žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Škola nabídla konvektomat k prodeji na náhradní díly odborné firmě, která ho také odmítla, z důvodu jeho stáří. Proto škola navrhuje konvektomat ekologicky zlikvidovat a odpis zůstatkové ceny zúčtovat na vrub nákladů.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením Konvektomatu OTIS inventární číslo 900084, rok pořízení 2005, pořizovací cena 299 414 Kč, zůstatková cena 74 774,50 Kč, způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-37-2020-73.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola Třebíč
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz