Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-76: Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020

RK-37-2020-76.pdf, RK-37-2020-76pr01.doc

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-37-2020-76
Název Vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2020
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje návrh na vyhlášení ankety „Sportovec Kraje Vysočina 2020“.

Návrh řešení

Vyhlášením ankety Sportovec Kraje Vysočina se zdůrazní stmelující prvek a soudržnost sportovní veřejnosti všech pěti okresů kraje a zájem kraje jako instituce o sportovní aktivity a sportovní prostředí jako celek. Po vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina 2020 bude do samotného procesu hodnocení a nominací vtažena i široká veřejnost kraje, která bude moci prostřednictvím krajských webových stránek navrhovat své favorizované sportovce.

Detaily k anketě Sportovec Kraje Vysočina 2020 obsahuje materiál RK-37-2020-76, př. 1.

Oddělení mládeže a sportu zajistí přípravu ankety a ve spolupráci s Krajskou organizací ČUS Kraje Vysočina sběr dat a vyhodnocení ankety. Odbor informatiky zajistí technické zázemí pro veřejnou rovinu ankety, která bude realizována prostřednictvím webu. Oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana bude spolupracovat v oblasti zajištění odpovídající propagace ankety a informovanosti veřejnosti o anketě. Obě oddělení se budou podílet na organizaci samotného galavečeru ankety.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, souhlasí s uspořádáním ankety Sportovec Kraje Vysočina 2020 a bude se aktivně podílet na její propagaci a organizaci galavečera.

Návrh usnesení vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2020;

pověřuje
  • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
  • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;
ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.

Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz