Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-84: Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19

RK-37-2020-84.pdf, RK-37-2020-84pr01.xlsx

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-37-2020-84
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz dětským domovům za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19
Zpracoval D. Kahounová, L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel finanční dar od společnosti ČEPS, a.s. v celkové výši 400 000 Kč za účelem pořízení výpočetní techniky do dětských domovů na podporu dálkového vzdělávání v době pandemie covid - 19. Dne 18. 6. 2020 Rada kraje finanční prostředky projednala na základě materiálu RK-20-2020-16 a schválila rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dle usnesení č. 1145/20/2020RK.

Dětské domovy zakoupily odpovídající techniku v podobě notebooků a je třeba jim převést tyto finanční prostředky.

Návrh řešení

Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 5213 – Krizová opatření. Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje zvýšit dětským domovům závazný ukazatel Příspěvek na provoz dle materiálu RK-37-2020-84, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u dětských domovů za účelem pořízení výpočetní techniky na podporu dálkového vzdělávání v celkové výši 400 000 Kč dle materiálu RK-37-2020-84, př. 1

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz