Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-87: Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-37-2020-87.pdf, RK-37-2020-87pr01.pdf , RK-37-2020-87pr02.pdf

Číslo materiálu 87
Číslo jednací RK-37-2020-87
Název Stanovení platu ředitele Domova Černovice - Lidmaň, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová, H. Šteflová
Předkládá I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz