Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-88: Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

RK-37-2020-88.pdf, RK-37-2020-88pr01.pdf

Číslo materiálu 88
Číslo jednací RK-37-2020-88
Název Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
Zpracoval J. Dočkalová, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší poskytnutí odměny za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb.

Návrh řešení

Počátkem druhého pololetí roku 2020 proběhlo setkání s řediteli příspěvkových organizací, následně probíhala vzájemná komunikace přizpůsobená podmínkám nouzového stavu, a to včetně porad a individuálních pracovních jednání. Současně byly provedeny rozbory hospodaření a rozpočty organizací připraveny ke schválení. Příspěvkové organizace působily v neobvyklých podmínkách, museli přijímat neobvyklá opatření a přitom zajistit péči o klienty i jejich bezpečí, a to zejména v důsledku pandemie Covid 19. Bylo nutné mimořádně zajišťovat nákupy ochranných pomůcek nebo dezinfekčních prostředků, řešit situace spojené se závažnými výpadky personálu anebo zpracovávat mimořádné žádosti o dotace. Ředitelé se aktivně zapojili do testování klientů i zaměstnanců RT-PCR testy na základě indikace lékařem nebo hygienickou stanicí, a tím odlehčili vytížení odběrových míst v Kraji Vysočina a výjezdních týmů ZS Kraje Vysočina. V rámci druhého pololetí administrativně a personálně zajistili plošné testování klientů, zaměstnanců a návštěv zařízení prostřednictvím POC antigenních testů. Odbor sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují stanovit odměnu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-37-2020-88, př. 1.

Návrh odměn je předložen po projednání s Mgr. Janem Tourkem, radním pro oblast sociálních věcí. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-37-2020-88, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz