Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-90: Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Materiál a přílohy jsou trvale neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod a důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.

RK-37-2020-90.pdf, RK-37-2020-90pr01.pdf , RK-37-2020-90pr02.pdf

Číslo materiálu 90
Číslo jednací RK-37-2020-90
Název Návrh na odepsání pohledávky Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Šálková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz