Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-92: 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

RK-37-2020-92.pdf, RK-37-2020-92pr01.doc

Číslo materiálu 92
Číslo jednací RK-37-2020-92
Název 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval od 9. 11. 2012 do 30. 11. 2015 projekt Transformace ÚSP Křižanov II., v rámci kterého došlo k výstavbě komunitního bydlení pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, a to v lokalitách obcí Kadolec, Osová Bítýška a Křižanov. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 5. hlášení předloženo nejpozději do 30. 12. 2020. Zpracované 5. Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-37-2020-92, př. 1.

Pětileté období udržitelnosti projektu v rozsahu v jakém byl realizován skončilo k 30.  11.  2020, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-92, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí podání závěrečného 5. Hlášení o udržitelnosti projektu, včetně požadovaných příloh.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2020-92, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání závěrečného 5. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II., včetně požadovaných příloh.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz