Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-11: Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

ZK-01-2021-11.pdf, ZK-01-2021-11pr01.doc , ZK-01-2021-11pr02.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-01-2021-11
Název Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Kadlec, I. Šteklová, V. Říhová Obdržálková, K. Svobodová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 2
Popis problému

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a karanténním opatřením vyvstala potřeba, aby bylo umožněno realizovat zasedání výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina nejen prezenční, ale také distanční formou. Dosud tato možnost nebyla v Jednacím řádu upravena.

Upravený Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina (příloha materiálu ZK-01-2021-11, př. 1) již tuto možnost reflektuje. Přílohou materiálu ZK-01-2021-11, př. 2, je výše uvedený dokument ve změnovém režimu.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-11, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0104/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

OI souhlasí s navrženou úpravou jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Návrh usnesení schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz