Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-17: Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-01-2021-17.pdf, ZK-01-2021-17pr01.doc , ZK-01-2021-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-01-2021-17
Název Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz