Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-25: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš

ZK-01-2021-25.pdf, ZK-01-2021-25pr01.xls , ZK-01-2021-25pr02.xls , ZK-01-2021-25pr03.doc , ZK-01-2021-25pr04.doc , ZK-01-2021-25pr05.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-01-2021-25
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
Zpracoval M. Slánský
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš mezi krajem a městem formou darovacích smluv.

Kraj Vysočina provedl v rámci stavebních akcí „II/379 Velká Bíteš – ulice Na Valech“ a „Okružní křižovatka sil. II/602 a II/379“  opravu silnic č. II/602 a II/379 v průjezdním úseku města Velká Bíteš. Geometrickým plánem č. 2328-129/2016 byl stav po stavbě zachycen a zapsán do katastru nemovitostí. Odbor majetkový se s městem Velká Bíteš dohodl na návrhu způsobu vzájemného majetkoprávního vypořádání. Pozemky, které přejdou do vlastnictví města Velká Bíteš jsou uvedeny v materiálu ZK-01-2021-25, př. 1 a pozemky, které přejdou do vlastnictví Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu ZK-01-2021-25, př. 2. Město Velká Bíteš získá pozemky pod chodníky a Kraj Vysočina nabude pozemky pod silnicí, vše formou darovacích smluv.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat městu Velká Bíteš pozemky pod chodníky dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 1 a dále navrhuje přijmout darem od města Velká Bíteš pozemky pod silnicí dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 2.

Záměr darovat pozemky městu Velká Bíteš byl dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, v platném znění, ke dni konání tohoto zastupitelstva splněn.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje o vzájemném majetkoprávním vypořádání a současně schválení dvou dodatků Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 9. 2020 a usnesením č. 1694/27/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic, p.o.

s vzájemným darováním souhlasí

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí se vzájemným darováním.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 1;
  • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 2;
schvaluje
  • Dodatek č. 2118 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 3;
  • Dodatek č. 2119 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz