Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-30: Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou

ZK-01-2021-30.pdf, ZK-01-2021-30pr01.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-01-2021-30
Název Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
Zpracoval M. Nováková
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší svěření majetku do hospodaření příspěvkové organizace "Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou".

Kraj Vysočina, zastoupený odborem majetkovým realizoval akci "Akademie-VOŠ, GYMN: a SOŠUP Světlá n.S. - zřízení studny Lipnice n. S.". Stavba bylo dokončena a byl na ni dne 6. 1. 2021 vydán Městským úřadem v Havlíčkově Brodě Kolaudační souhlas pod čj. MHB_OŽP/48/2021/Ha.

Nově vybudovaný majetek - studnu a související drobný dlouhodobý hmotný majetek - je potřebné předat dodatkem ke Zřizovací listině do hospodaření příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, kterým bude předmětný majetek předán k hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0162/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz