Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-31: Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

ZK-01-2021-31.pdf, ZK-01-2021-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-01-2021-31
Název Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Nováková
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší vyjmutí 3 pozemků z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Kraj Vysočina realizoval výstavbu nové budovy výjezdového stanoviště pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou. Stavba byla realizována z větší části na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, na okraji areálu Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Částečně byly dotčeny pozemky ve vlastnictví města. Po dokončení realizace stavby došlo k zaměření stavby, přístupových zpevněných ploch a oplocení a byl vytvořen areál ZZSKV. K majetkoprávnímu narovnání pozemků mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou již došlo a dále je potřebné upravit rozsah krajských pozemků svěřených do hospodaření krajským příspěvkovým organizacím. Pozemky par. č. 875/10, 875/11 a 876/1 již příspěvková organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou neužívá a je potřebné je vyjmout z hospodaření.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit Dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, kterým budou předmětné pozemky z hospodaření příspěvkové organizace vyjmuty.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0159/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz