Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-33: Projektový záměr ON THE ROAD

ZK-01-2021-33.pdf, ZK-01-2021-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-01-2021-33
Název Projektový záměr ON THE ROAD
Zpracoval R. Handa
Předkládá M. Houška
Počet příloh 1
Popis problému

Cílem projektového záměru ON THE ROAD je výměna zkušeností  při práci s moderními technologiemi, které jsou využívány pro efektivní vynakládání veřejných prostředků za účelem monitoringu stavu pozemních komunikací. Fond malých projektů (součást programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika) nabízí spolufinancování ve výši 85 % způsobilých výdajů. Partnery Kraje Vysočina jsou Dolní Rakousko a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Podrobné informace k projektovému záměru ON THE ROAD jsou uvedeny v materiálu ZK-01-2021-33, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 1. 2021 a usnesením č. 0017/01/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.


Stanoviska jsou součástí materiálu ZK-01-2021-xx, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz