Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-36: Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem

ZK-01-2021-36.pdf, ZK-01-2021-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-01-2021-36
Název Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a Jihočeský kraj v rámci přípravy veřejných zakázek na výběr autobusových dopravců pro oblasti obsahující, tzv. mezikrajské linky s předpokládaným zahájením provozu v prosinci roku 2021, případně 2022, připravil podklady k uzavření mezikrajské smlouvy, která má řešit veřejnou linkovou dopravu. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně, tj. jednotlivé linky u dopravce objednává v celé trase jeden subjekt. U objednávaných linek Krajem Vysočina s přesahem na území Jihočeského kraje se Jihočeský kraj zavazuje výkony na území Jihočeského kraje financovat Kraji Vysočina. U objednávaných linek Jihočeským krajem s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje výkony na území Kraje Vysočina financovat Jihočeskému kraji.

Výše uvedený postup upravuje návrh Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, dle materiálu ZK-01-2021-36, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-36, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 12. 2020 a usnesením č. 2267/37/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-36, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz