Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-37: VRT Praha – Brno – Břeclav

ZK-01-2021-37.pdf, ZK-01-2021-37pr01.pdf , ZK-01-2021-37pr02.pdf , ZK-01-2021-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-01-2021-37
Název VRT Praha – Brno – Břeclav
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je v rámci jednotlivých dílčích výstupů informován od zpracovatele studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav (dále jen SP VRT) o postupu přípravy tohoto projektu. Zpracovatel SP VRT prověřuje dvě možné varianty trasování, které se na území Kraje Vysočina liší v úseku východně od města Světlá nad Sázavou po úsek v prostoru městyse Měřín. Pracovní označení mají PK4 a SK4. V části území Kraje Vysočina hr. kraje - Světlá nad Sázavou a Měřín - hr. kraje již je jednotná varianta. Dané varianty trasování na území Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálech ZK-01-2021-37, př. 1, ZK-01-2021-37, př. 2, ZK-01-2021-37, př. 3.

Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 6. 2020 varianty PK4 a SK4 projednala a přijala usnesení č. 003/05/2020/DK, kterým doporučuje radě kraje sledovat trasu varianty vysokorychlostní trati SK4 se současným napojením města Jihlavy.

Varianta SK4 z dopravně technologického hlediska zajišťuje napojení konvenčních tratí v oblasti Jihlavy. Současně lépe zajišťuje dostupnost obyvatel Kraje Vysočina s ostatními regiony.

Výše uvedené projednávala Rada Kraje Vysočina na jednání dne 15. 9. 2020 a přijala usnesení pod číslem 1680/27/2020/RK.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0113/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení doporučuje

Vládě ČR a jejím poradním orgánům podporovat variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů ZK-01-2021-37, př. 1, ZK-01-2021-37, př. 2, ZK-01-2021-37, př. 3.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz