Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-38: Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"

ZK-01-2021-38.pdf, ZK-01-2021-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-01-2021-38
Název Dodatek č. 3 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky"
Zpracoval P. Bartoš, K. Krčálová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě přijatého usnesení č. 0578/07/217 Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 12. 12. 2017 uzavřel dne 10. 1. 2018 s Jihočeským krajem Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky. Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky řeší ucelenost objednávky u daného dopravce bez rozdílu polohy krajských hranic. Nyní, na základě dohody smluvních stran, je uzavírán dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, spočívající v upřesnění vzájemné spolupráce pro období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021. Návrh dodatku č. 3 je uveden v materiálu ZK-01-2021-38, př. 1.

Návrh řešení

viz návrh usnesení uvedený níže

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0114/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-38, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz