Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-48: Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

ZK-01-2021-48.pdf, ZK-01-2021-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-01-2021-48
Název Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál předkládá k projednání žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod (ZK-01-2021-48, př. 1) o dotaci na zajištění pořadatelství kvalifikace MS mužů do 20 let a ME juniorů v softballu v roce 2021. V termínu od 10. 7. – 19. 7. 2021 budou v Havlíčkově Brodě probíhat dvě významné mezinárodní akce v softbalu. Součástí žádosti o dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč je chystaná přístavba šaten v areálu na Plovárenské v důsledku požadavku České softbalové asociace pro organizaci budoucích mezinárodních akcí. V hodnotící zprávě k pořádání MS mužů 2019 byla asociací nedostatečná kapacita šaten pro zúčastněné týmy jediným zásadnějším nedostatkem v organizaci akce.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč na přístavbu šaten v areálu softbalového hřiště Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0150/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

neposkytnout z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dotaci ve výši 2 948 777,64 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten“.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (1. 3. 2021)
Termín 1. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz