Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-51: Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina

ZK-01-2021-51.pdf, ZK-01-2021-51pr01.docx

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-01-2021-51
Název Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
Zpracoval J. Hadravová, L. Líbalová
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení dodatek č. 3 k partnerské smlouvě Projektové kanceláře Kraje Vysočina v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život. Dodatek se týká změny rozpočtu v souvislosti s prodloužením realizace projektu. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit podporu pro častější používání aktivizačních metod výuky a pořízení metodik, pracovních listů a pomůcek pro žáky.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s finančním příspěvkem s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-01-2021-51, př. 1, v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0149/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-01-2021-51, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (15. 2. 2021)
Termín 15. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz