Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-77: Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021

ZK-01-2021-77.pdf, ZK-01-2021-77pr01.doc

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-01-2021-77
Název Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval L. Matysová, V. Schrek
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020, konaného dne 18. 11. 2020 byl na základě § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021, dle materiálu ZK-01-2021-77, př. 1.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0107/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina

Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina schválil Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 formou elektronického hlasování v termínu od 14. 1. do 19. 1. 2021.

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-77, př. 1.

Odpovědnost předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2021), rada kraje (9. 2. 2021)
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz