Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-79: Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

ZK-01-2021-79.pdf, ZK-01-2021-79pr01.doc

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-01-2021-79
Název Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval I. Fryšová, E. Oulehlová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o projednání plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina uvedeného v příloze ZK-01-2021-79, př. 1.

 

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020, konaného dne 18. 11. 2020 byl na základě § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.

 

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-79, př. 1.

 

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0128/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 formou elektronického hlasování (01/EH/2021/Vrr).

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-79, př. 1.

Odpovědnost předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz