Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-80: Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

ZK-01-2021-80.pdf, ZK-01-2021-80pr01.doc

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-01-2021-80
Název Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval E. Oulehlová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému
Shrnutí:
Jedná se o projednání plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Zastupitelstva Kraje Vysočina uvedeného v příloze ZK-01-2021-80, př. 1.

 

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020, konaného dne 18. 11. 2020 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-80, př. 1.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0108/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina schválil Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 formou elektronického hlasování (usnesení 01/EH/2021/VVVZ).

Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-80, př. 1.

Odpovědnost předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz