Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2018-70: Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

ZK-02-2018-70.pdf, ZK-02-2018-70pr01.pdf , ZK-02-2018-70pr02.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací ZK-02-2018-70
Název Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0568/07/2017/ZK schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina (dále jen „zásady“). Uzávěrka žádostí byla dne 28. 2. 2018. Žádost si podala všechna tři města s památkami UNESCO: město Telč na projekt „Prezentace památky UNESCO Telč“ ve výši 500 000 Kč, město Třebíč na projekt „Propagace památek UNESCO a revitalizace infrastruktury cestovního ruchu“ ve výši 500 000 Kč a město Žďár nad Sázavou na projekt „Zlepšení stavu památky UNESCO a její propagace“ ve výši 500 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2018-70, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-70, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 3. 2018 a usnesením č. 0436/09/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Dotace je evidována v systému eDotace pod ID ZZ02399.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu ZK-02-2018-70, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-02-2018-70, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz