Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-15: Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

ZK-02-2019-15.pdf, ZK-02-2019-15pr01.doc

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-02-2019-15
Název Předání pozemků v k.ú. Ledeč nad Sázavou a v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV.

Kraj Vysočina vykoupil pro realizaci stavby II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace  a stavby „III/03818 Stříbrné Hory – most ev. č. 03818-1“ pozemky tvořící trvalý zábor staveb. Investorem obou výše uvedených staveb byla a bude Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Všechny pozemky jsou v současné době vedené na majetkovém účtu Kraje Vysočina a je třeba je předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou II/150 Ledeč nad Sázavou – zkapacitnění komunikace  a stavbou „III/03818 Stříbrné Hory – most ev. č. 03818-1“ nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2019-15, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 2. 2019 a usnesením č. 0178/03/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 1822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz