Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2019-43: Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

ZK-02-2019-43.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-02-2019-43
Název Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 0
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované Krajskou knihovnou Vysočiny v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Veletrh se uskuteční ve dnech 11. a 12. října 2019 a motto veletrhu zní Zločiny a tresty.

V souvislosti s udělením Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny bude již tradičně poskytnut finanční dar v hodnotě 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel. Poskytnutí finančního daru bude řešeno samostatným materiálem předloženým na jednání Rady Kraje Vysočina po oznámení výsledků vyhodnocení knih odbornou porotou.

V rámci soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ budou udělovány ceny v těchto kategoriích: Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu. Znovu bude udělena i Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Knihy k ocenění vybírá odborná porota složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina, a to formou bodového hodnocení. Výsledné pořadí knih na prvních třech místech potvrzuje předseda poroty. Soutěž „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu, tj. v pátek 11. října 2019 v Havlíčkově Brodě.

Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná již od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se tento veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružila řada doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 jsou v rámci knižního veletrhu pořádány autogramiády a autorská čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy kolem 160 vystavovatelů, průměrná návštěvnost přesahuje 15 000 návštěvníků.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaty obsahově a tematicky.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 3. 2019 a usnesením č. 0363/07/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sekretariátu hejtmana

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě je tradiční významná akce, nad kterou hejtman Kraje Vysočina každoročně přebírá záštitu. Udělení Ceny Kraje Vysočina v rámci Podzimního knižního veletrhu je jistě vhodná forma propagace Kraje Vysočina na této akci a zároveň vyjádření poděkování a uznání oceněným.

Návrh usnesení uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz