Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-04: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-02-2020-04.pdf, ZK-02-2020-04pr01.pdf , ZK-02-2020-04pr02.pdf , ZK-02-2020-04pr03.pdf , ZK-02-2020-04pr04.pdf , ZK-02-2020-04pr05.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-02-2020-04
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 5
Popis problému

Zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0550/07/2019/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny program Prevence kriminality 2020, který je určen na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020. Celkový objem finančních prostředků v programu Prevence kriminality 2020 je 1 000 000 Kč. V termínu stanoveném pro příjem žádostí od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020 bylo doručeno celkem 24 žádostí neziskových organizací, škol a obcí s celkovými finančními požadavky ve výši 1 964 068 Kč. Řídící výbor programu Prevence kriminality 2020 na svém zasedání dne 12. 2. 2020 doporučil poskytnout dotace na podporu 9 projektů v celkové výši 939 764 Kč. Projekty organizace Spolek pro svobodné vzdělávání, z.s. a Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí byly z důvodu formálního hodnocení vyřazeny – administrativní nesoulad.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana – garant programu Prevence kriminality 2020 - předkládá návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 1 a neposkytnout dotace z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 2. (rozhodla v rámci své kompetence rada kraje), a poskytnout dotace dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 3 a neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům na projekty dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 4. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy ZK-02-2020-04, př. 5 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 25. 2. 2020 a usnesením č. 0319/06/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02771

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Prevence kriminality 2020 (ORJ 1500000004) činí 1 000 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 5;
  • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 4.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (25. 2. 2020)
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz