Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-08: Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-02-2020-08.pdf, ZK-02-2020-08pr01.pdf , ZK-02-2020-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-02-2020-08
Název Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení kraje Vysočina) žádá Kraj Vysočina o dotaci 2 500 000 Kč za účelem podpory činnosti organizace.

Podpora bude využita na prověření akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“), požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, okrskové a okresní soutěže, krajské soutěže a jiné soutěže v požárním sportu, soutěže, vybavení a další činnost mládeže, zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad a propagace požární ochrany, na částečné krytí konání Mistrovství České republiky mladých hasičů ve hře Plamen 2020 v Jihlavě. (ZK-02-2020-08, př. 1).

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout SH ČMS – KS kraje Vysočina dotaci v celkové výši 2 500 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS. Navržená částka odpovídá výši alokace v rozpočtu kraje na této kapitole pro tyto účely.

Kraj Vysočina finančně podporuje SH ČMS – KS kraje Vysočina prakticky od jeho vzniku. Činnost sdružení je prospěšná v mnoha směrech. Podílí se na zvyšování akceschopnosti jednotek SDH obcí, preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a v neposlední řadě významným způsobem napomáhá v zapojování mládeže, což je důležité pro budoucí rozvoj IZS. Jednotky SDH zastávají významnou úlohu v systému IZS. Na úrovni malých obcí jsou pak základní a často i jedinou silou, o kterou se mohou starostové opřít.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0386/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02944.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 je schválená částka 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (28. 2. 2021)
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz