Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-61: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.

ZK-02-2020-61.pdf, ZK-02-2020-61pr01.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-02-2020-61
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na podporu Tréninkového centra mládeže (TCM) Házená Vysočina s.r.o.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Házené Vysočina s.r.o. o dotaci ve výši 500 000 Kč na Tréninkové centrum mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let (viz materiál ZK-02-2020-61, př. 1). Projekt organizačně zajišťují trenéři házenkářů z TJ Sokol Nové Veselí. Působení centra v Kraji Vysočina zkvalitnilo práci v mládežnické házené v návaznosti na činnost Krajského centra talentované mládeže. Díky výrazným úspěchům v mládežnických kategoriích znovu přidělil Český svaz házené tréninkové centrum Novému Veselí. V loňské sezoně 2018/2019 se družstva mladšího a staršího dorostu shodně umístila na konečném 2. místě v Extralize. V mládežnických reprezentacích hraje v současnosti 10 hráčů tohoto klubu.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204, dotaci ve výši 500 000 Kč na činnost Tréninkového centra mládeže Házená Vysočina na rok 2020.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Tréninkového centra mládeže uvažována částka 500 000 Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 3. 2020 a usnesením č. 0431/07/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je počítáno s finančními prostředky na podporu tréninkového centra mládeže pro házenkáře ve věku 15-19 let.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02942.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (17. 3. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz