Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-02-2020-84: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

ZK-02-2020-84.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací ZK-02-2020-84
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené koronavirem je třeba operativně zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem respirátorů a jiných ochranných pomůcek).

Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrhováno zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření zvýšením kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) ve výši 10 000 000 Kč z rezervy rozpočtu kraje.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 173 600 tis. Kč.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽU nemá připomínky k předloženému materiálu.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz