Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-09: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018

ZK-03-2018-09.pdf, ZK-03-2018-09pr01.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-03-2018-09
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
Zpracoval R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2018

   6)   Sociální fond za období 1 – 3/2018

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 3/2018

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 3/2018

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 3. 2018.

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

 

 1. Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • včetně kapitoly Evropské projekty

 1. Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • pouze kapitola Evropské projekty

 1. Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

 • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

  4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 3/2018

  5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 3/2018

  6) Sociální fond za období 1 – 3/2018

  7) Fond Vysočiny za období 1 – 3/2018

  8) Fond strategických rezerv za období 1 – 3/2018

   

  Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 3. 2018.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0767/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018 dle materiálu ZK-03-2018-09, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor ekonomický (30. 4. 2018)
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz