Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-25: Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek

ZK-03-2018-25.pdf, ZK-03-2018-25pr01.doc , ZK-03-2018-25pr02.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-03-2018-25
Název Přijetí daru v k. ú. a obci Strážek
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o přijetí daru od městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou předložila majetkovému odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina seznam pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd v kraji, které jsou ve vlastnictví jednotlivých obcí. Majetkový odbor požádal tyto obce o převod pozemků zastavěných silnicemi do vlastnictví kraje.

Městys Strážek projednal žádost majetkového odboru v zastupitelstvu městyse a svým dopisem  ze dne 10. 4. 2018 nabídl darování pozemku par. č. 1911/12 o  výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek je zastavěný silnicí II/389.

Pozemek par. č. 1911/12, ostatní plocha, silnice získal městys Strážek na základě zákona č. 172/1991 Sb. a kupní smlouvou V11 744/1996 ze dne 14. 11. 1996.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek, zastavěný silnicí II/389, z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně bude pozemek předán dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic, Vysočiny.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0722/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s přijetím daru uvedeného pozemku od městyse Strážek.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z  vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1711 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz