Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-26: Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

ZK-03-2018-26.pdf, ZK-03-2018-26pr01.doc , ZK-03-2018-26pr02.doc , ZK-03-2018-26pr03.doc , ZK-03-2018-26pr04.doc , ZK-03-2018-26pr05.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-03-2018-26
Název Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Jaroš, J. Mazánková, L. Sýkorová, V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

Ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV byly uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou určeny k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Dále se z hospodaření KSÚSV vyjímají pozemky, které nejsou zastavěny tělesem silnice a budou převedeny do vlastnictví městyse Batelov.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle přiložených materiálů ZK-03-2018-26, př. 1, ZK-03-2018-26, př. 2, ZK-03-2018-26, př. 3, ZK-03-2018-26, př. 4, ZK-03-2018-26, př. 5.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatky zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0727/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • dodatek č. 1712 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 1;
  • dodatek č. 1713 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 2;
  • dodatek č. 1714 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 3;
  • dodatek č. 1715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 4;
  • dodatek č. 1716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz