Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-30: Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny

ZK-03-2018-30.pdf, ZK-03-2018-30pr01.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-03-2018-30
Název Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
Zpracoval J. Krška
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2. část. Pozemek par. č. 663/58, orná půda, v katastrálním území Valeč u Hrotovic, původně zapsaný na LV 151, vlastnické právo Kraj Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci byl na základě usnesení zastupitelstva kraje 0199/01/2018/ZK ze dne 6.2.2018 směněn s vlastníky (fyzickými osobami)  za pozemky potřebné pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2. část v tomtéž katastrálním území. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce Kraje Vysočina v období od 20.11.2017 do 21.12.2017. Pro dodatečné majetkoprávní vypořádání výše uvedeného pozemku je třeba vyjmout jej z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2018-30, př. 1.

Pozemek par. č. 663/58 v katastrálním území Valeč u Hrotovic byl směněn za pozemky potřebné pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399“ – 2. část.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0725/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržbu silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 1718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz