Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-32: Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2018-32.pdf, ZK-03-2018-32pr01.pdf , ZK-03-2018-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-03-2018-32
Název Žádost o prodej pozemků v k.ú. Dobešov u Černovic
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz