Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-36: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2018-36.pdf, ZK-03-2018-36pr01.xls , ZK-03-2018-36pr02.xls , ZK-03-2018-36pr03.pdf , ZK-03-2018-36pr04.xls , ZK-03-2018-36pr05.xls , ZK-03-2018-36pr06.pdf , ZK-03-2018-36pr07.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-03-2018-36
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV, cestmistrovství Chotěboř
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 7
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz