Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-40: Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2018-40.pdf, ZK-03-2018-40pr01.doc , ZK-03-2018-40pr02.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-03-2018-40
Název Prodej pozemku v k. ú. Tis u Habrů
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz