Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-53: Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

ZK-03-2018-53.pdf, ZK-03-2018-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-03-2018-53
Název Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
Zpracoval P. Poulová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení rady kraje č. 0518/10/2018/RK byl odboru sociálních věcí udělen souhlas se zpracováním projektové žádosti projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci a výzvě č. 30_18_008.

Projekt bude zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol, základních škol, popř. žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2018/19. Do projektu se přihlásilo 63 partnerů, tedy škol a školských zařízení. Na základě podmínky výzvy bude každý partner zapojený do projektu uzavírat smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle vzoru schváleném v radě kraje ze dne 20. 3. 2018 usnesením č. 0518/10/2018/RK. Předmětem materiálu je uzavření jednotlivých smluv s konkrétními partnery dle materiálu ZK-03-2018-53, př. 1.

Návrh řešení

Z důvodu potřeby splnit podmínku výzvy pro realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“ navrhujeme zastupitelstvu kraje uzavřít jednotlivé smlouvy o partnerství s konkrétními partnery a to dle materiálu ZK-03-2018-53, př. 1.

Stanoviska rada kraje

materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0775/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-03-2018-53, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz