Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-59: Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017

ZK-03-2018-59.pdf, ZK-03-2018-59pr01.pdf , ZK-03-2018-59pr02.xls

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-03-2018-59
Název Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
Zpracoval J. Loveček
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže s názvem SKUTEK ROKU 2017. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0597/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2017“ dle materiálu ZK-07-2017-62, př. 2.“).

Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a  neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali. Cena Zastupitelstva Kraje s názvem Skutek roku se uděluje osobám, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru. Oceňovány jsou skutky jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob, které byly realizovány na území Kraje Vysočina v předcházejícím roce.

Seznam oceněných fyzických osob uvedený v materiálu ZK-03-2018-59, př. 1 vychází z výsledků hlasování občanů konaného ve dnech 1. 3. – 31. 3. 2018. Seznam oceněných právnických osob uvedený v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2 vznikl na základě hodnocení komise, která byla radou kraje jmenována dne 27. 2. 2018 usnesením č. 0340/07/2018/RK („Rada kraje jmenuje členy komise pro vyhodnocení projektů v rámci soutěže Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu RK-07-2018-29, př. 1.“).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o udělování cen kraje.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0814/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje

udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př.  1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2.

Odpovědnost rada kraje, Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz