Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-78: Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2018-78.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-03-2018-78
Název Výkup pozemků v k. ú. Bohdalov a k. ú. Pokojov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz