Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-02: Zpráva o činnosti rady kraje

ZK-03-2020-02.pdf, ZK-03-2020-02pr01.pdf , ZK-03-2020-02pr02.pdf , ZK-03-2020-02pr03.pdf , ZK-03-2020-02pr04.pdf , ZK-03-2020-02pr05.pdf , ZK-03-2020-02pr06.pdf , ZK-03-2020-02pr07.pdf , ZK-03-2020-02pr08.pdf , ZK-03-2020-02pr09.pdf , ZK-03-2020-02pr10.pdf , ZK-03-2020-02pr11.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-03-2020-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval J. Běhounek
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 11
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2020, které se konalo dne 11. 2. 2020, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 35/2019 až 02/2020.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 03/2020 až 13/2020 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz