Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-09: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

ZK-03-2020-09.pdf, ZK-03-2020-09pr01.pdf , ZK-03-2020-09pr02.doc , ZK-03-2020-09pr03.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-03-2020-09
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0256/04/2019/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Jedním ze schválených projektů byl projekt Města Humpolce, evidenční číslo FV02726.0020 - „Vzdělávání v oblasti ICT a  zabezpečení osobních údajů dle EU GDPR a kyberbezpečnosti“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 3. 7. 2019 (příloha ZK-03-2020-09, př. 3). Pan starosta Města Humpolce, Karel Kratochvíl, se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2020 a termínu na předložení závěrečné zprávy do 30.  11.  2020, a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-03-2020-09, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu.

Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV02726.0020.

Návrh řešení

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-09, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0731/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k předkládanému materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-09, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor informatiky (31. 5. 2020)
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz