Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-14: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou

ZK-03-2020-14.pdf, ZK-03-2020-14pr01.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-03-2020-14
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Žďár nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor majetkový ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny zajišťuje majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob zastavěných krajskými silnicemi. KSÚSV nechala geometricky zaměřit některé úseky krajských silnic a připravila seznamy pozemků určených k vykoupení. Obsahem materiálu ZK-03-2020-14, př. 1 je seznam pozemků v k. ú. Meziboří, zaměřených GP č. 272-65a/2018 (silnice II/389). Dohodnutá kupní cena činí 125 Kč/m2,  což je v současné době standardně nabízená kupní cena pro pozemky pod krajskými silnicemi v extravilánech obcí.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky do vlastnictví kraje v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-14, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt úplatně pozemky zastavěné silnicemi. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0547/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-14, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz