Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-19: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“

ZK-03-2020-19.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací ZK-03-2020-19
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“. Stavba se nachází na území Kraje Vysočina, mezi obcí Nové Práchňany a městysem Lukavec. V rámci probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemků určených jako trvalý zábor pro citovanou stavbu byly již vykoupeny všechny pozemky v k. ú. Lukavec u Pacova a cca 2/3 pozemků v k. ú. Čáslavsko. Ještě je třeba dokoupit od obce Čáslavsko jeden opomenutý pozemek, který je rovněž potřebný jako trvalý zábor. Jedná se o pozemek par. č. 2046/68 v  k. ú. Čáslavsko. 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout vykoupit pozemek pro trvalý zábor stavby od obce Čáslavsko, a to pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko za cenu již dříve vykupovaných pozemků tj. 100 Kč/m2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 3. 2020 a usnesením č. 0596/10/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz