Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-23: Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.

ZK-03-2020-23.pdf, ZK-03-2020-23pr01.xlsx , ZK-03-2020-23pr02.docx , ZK-03-2020-23pr03.docx , ZK-03-2020-23pr04.docx , ZK-03-2020-23pr05.docx , ZK-03-2020-23pr06.docx , ZK-03-2020-23pr07.docx , ZK-03-2020-23pr08.docx , ZK-03-2020-23pr09.docx , ZK-03-2020-23pr10.docx , ZK-03-2020-23pr11.doc , ZK-03-2020-23pr12.doc , ZK-03-2020-23pr13.doc , ZK-03-2020-23pr14.doc , ZK-03-2020-23pr15.doc , ZK-03-2020-23pr16.doc , ZK-03-2020-23pr17.doc , ZK-03-2020-23pr18.doc , ZK-03-2020-23pr19.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-03-2020-23
Název Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů České republiky, s. p.
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 19
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků od České republiky - Lesů České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

Kraj Vysočina převzal v roce 2001 od České republiky do svého vlastnictví silnice II. a III. tříd na území kraje včetně souvisejícího silničního majetku. V řadě případů byly do vlastnictví kraje převedeny silniční stavby - tělesa silnic, které byly v minulosti postaveny na pozemcích jiných vlastníků, aniž by byly státem řádně vypořádány. Tím byl založen dlouhodobý nesoulad mezi vlastnickým právem k pozemkům a jejich faktickým užíváním. Kraj Vysočina se v rámci svých možností snaží o postupné narovnávání tohoto stavu.

Vlastníkem pozemků uvedených v materiálu ZK-03-2020-23, př. 1 je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.

V souladu s ustanovením § 16, odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku v platném znění vypracovaly Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, zastoupené Krajským ředitelstvím Jihlava, smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 219/20/150, S 241/20/191, S 240/20/191, S 242/20/191, S 244/20/191, S  245/20/191, S 246/20/191, S 247/20/191, S 252/20/150, uvedené v materiálech ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př. 6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př. 9, ZK-03-2020-23, př. 10.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-23, př. 1 od České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně budou pozemky předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-23, př. 1 od České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky s. p. Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí S 219/20/150, S 241/20/191, S  240/20/191, S 242/20/191, S 244/20/191, S 245/20/191, S 246/20/191, S 247/20/191, S  252/20/150, uvedených v materiálech ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př. 6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př. 9, ZK-03-2020-23, př. 10 a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálů ZK-03-2020-23, př. 11, ZK-03-2020-23, př. 12, ZK-03-2020-23, př. 13, ZK-03-2020-23, př. 14, ZK-03-2020-23, př. 15, ZK-03-2020-23, př. 16, ZK-03-2020-23, př. 17, ZK-03-2020-23, př. 18, ZK-03-2020-23, př. 19.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0770/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu ZK-03-2020-23, př. 1 z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př. 6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př. 9, ZK-03-2020-23, př. 10;

schvaluje
  • dodatek č. 2003 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 11;
  • dodatek č. 2004 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 12;
  • dodatek č. 2005 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 13;
  • dodatek č. 2006 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 14;
  • dodatek č. 2007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 15;
  • dodatek č. 2008 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 16;
  • dodatek č. 2009 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 17;
  • dodatek č. 2010 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 18;
  • dodatek č. 2011 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 19.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz